Tagget med københavn

Birgitte har deltaget på Digital Storylabs facilitatorkursus d.20-24 Juni...
Made on a 5 days Facilitator Course in Copenhagen
Denne historie er produceret af en deltager på Digital Storylabs 3 dages...
Mia har deltaget på facilitatorkurset i digital storytelling i november 2015...
Deltager på 5 dages digital storytelling facilitatorkursus i Oktober 2014.